Marrakech (congres)

Word Donateur

Periode: 5-9 april

 

In april werd in Marrakesh een congres gehouden voor de thoraxchirurgen van de Maghreb en Santé pour Tous was mede-organisatie (donateur) van dit voor deze regio zo belangrijke evenement. Resultaten werden gepresenteerd van verbeterde technieken en grotere overlevings- en genezingskansen door bijvoorbeeld de VATS (video assisted thoracic surgery, kijkoperatie in de borstholte), een techniek die tot voor kort niet in Marokko kon worden toegepast. Aansluitend aan het congres is met 2 van de thoraxchirurgen uit Agadir het ziekenhuis Hassan II aldaar bezocht om te zien waar Santé pour Tous ondersteuning kan bieden. Dit contact wordt in het najaar verder onderzocht en zo mogelijk op korte termijn zal de eerste missie daar van start kunnen gaan.

 

Deelnemers: Abdelali Bentohami (voorzitter), Leo Hans Nauta (bestuurslid projecten Marokko), Judith van Steijn (SEH verpleegkundige), Samira Assbai (SEH verpleegkundige)

Aantal operaties: nvt

Partner organisatie: IGOT, Inter Groupe d’Oncologie Thoracique