Project Casablanca (III)

Word Donateur

Periode: 2-6 december

longchirurgie, Ziekenhuis Ibn Rochd, Casablanca

Kennisuitwisseling is een zeer belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. De nadruk van dit project lag dan ook op het uitwisselen van kennis tussen onze artsen en hun Marokkaanse collegae. Praktijk en theorie werden fraai afgewisseld. Zo werden er vier patiënten aan hun longen geopereerd middels een kijkoperatie en werd een multidisciplinair symposium georganiseerd voor 200 personen. Dat het animo voor dit symposium groot was, bleek wel uit de enorme opkomst. Ook tijdens de operaties werd onderwezen. Er was een live transmissie van de beelden op de operatiekamer naar de collegezaal, alwaar zich meerde specialisten en specialisten in opleiding hadden verzameld. De operaties werden door onze operateurs stapsgewijs uitgelegd en de Marokkaanse collegae hadden de gelegenheid vragen te stellen tijdens de operatie.