Project Rabat 2015

Word Donateur

Periode: 12 sept – 4 okt 2015

Oncologie, ziekenhuis INO, Rabat

Jaap heeft vier weken samengewerkt met invloedrijke chirurgen in Rabat. Naast het uitwisselen van de nieuwste technieken in de chirurgie, heeft Jaap ook een bijdrage kunnen leveren aan een efficiëntere organisatie van de chirurgische praktijk. We hebben gezien dat de manier van werken op de operatie kamers weinig steriel en tamelijk chaotisch is. Op basis van deze observaties heeft Jaap adviezen gegeven over preventie van infecties en patiënt veiligheid. Voor de verpleging heeft Joke een interactieve workshop gegeven over communicatie. Dit was voor hen een compleet nieuwe ervaring. Naast het oefenen van basale, universele vaardigheden ging het vooral over ‘voorlichting geven aan arme patiënten die niet kunnen lezen en schrijven.

We hebben veel spontane blijken van waardering gekregen en de laatste drie avonden zijn we uitgenodigd om bij de chirurgen thuis te eten.

We denken dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit in de gezondheidszorg in Marokko.

Deelnemers: Jaap Snellen (chirurg), Johanna Snellen (verpleegkundige)

Aantal operaties:

Partner organisatie: Institute National D’Oncologie (INO)