Project Tanger 2015 (III)

Word Donateur

Periode:

 

Renovatie ziekenhuis El Kortobi, Tanger

Toen wij in januari van 2015 ons eerste project van het jaar uitvoerden in dit ziekenhuis, viel ons op dat het ziekenhuis te kampen met zwaar achterstallig onderhoud. De sanitaire voorzieningen lieten te wensen over, de verf bladerde van de muren af en het dak lekte op meerde plekken in het ziekenhuis. Ook had het ziekenhuis dringend behoefte aan een vierde operatiekamer. Er waren immers vijf disciplines vertegenwoordigd, terwijl er slechts drie operatiekamers operationeel waren. Een vierde kamer bestond wel, maar die kon zonder de nodige aanpassingen en met gebrek aan medisch materieel niet gebruikt worden. Dientengevolge konden de beschikbare specialisten nooit optimaal ingezet worden en dat leidde tot (te) lange wachttijden voor de patiënten.

Na onderhandelingen met wat lokale aannemers konden wij tegen gereduceerd tarief het OK-complex opnieuw laten verven, het dak repareren en de nodige aanpassingen doen aan de vierde operatiekamer. In 2016 zal de kamer ingericht worden, waarna deze operationeel zal zijn.