Rabat 2010

Opereren in Marokko

 

 

Opereren in Marokko

Na een geweldig drukke week in het academisch ziekenhuis Avicenne in Rabat kan stichting Santé Pour Tous spreken van een geslaagde Operatie Marokko 2010.
We hebben in deze week 18 operaties uit kunnen voeren van verschillende aard. Zo zijn er 6 schildklieroperaties uitgevoerd, 2 littekenbreuken gecorrigeerd en 5 grote vaatoperaties uitgevoerd. Daarnaast zijn er 5 operaties aan maag, alvleesklier, darm en lever verricht. De operatieduur bedroeg gemiddeld 3,5 uur per operatie. Vooralsnog zijn alle operaties ongecompliceerd verlopen. De patiënten zullen aankomende maanden vervolgd worden door zowel Santé Pour Tous als de lokale chirurgen in het Avicenne ziekenhuis.

Wij zijn zeer enthousiast over de behaalde resultaten en de uitwisseling van kennis die heeft plaatsgevonden. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de hulp die onze stiching heeft kunnen geven. Dit geldt voor onze sponsoren, donateurs, vrijwilligers en hen die ons een warm hart toedragen. Uiteraard danken wij ook het medisch team dat in Rabat heeft geopereerd. Dit team bestaat uit de chirurgen, dr. Nieveen- van Dijkum, dr. Manshanden, dr. Van der Laan, dr. Dickhoff en de operatieassistentes mw. Abechri, mw. Jelti en mw. Haffout.

Foto’s

Video