Werkwijze

Santé Pour Tous is dé medische stichting in Marokko. Wij zamelen als stichting niet enkel geld in, maar voeren het daadwerkelijke werk ook zelf uit. Zo weten wij altijd 100% te garanderen dat de middelen ten goede komen aan de behoeftige burgers.

In heel Marokko

Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en jouw donaties zijn we in staat om meer behoeftige burgers te bereiken over heel Marokko. We behandelen, beschermen en verzorgen elk jaar duizenden behoeftigen. De missies worden zowel op de voorgrond als achter de schermen volledig door de stichting gerealiseerd. Wij adviseren ziekenhuizen, klinieken en meer voor het waarborgen van haar medisch kwaliteit. We zorgen voor duurzame oplossingen en geven niet snel op.

Operaties

Duurzaam

Duurzaamheid is één van de belangrijkste kernbegrippen binnen SPT. In alle projecten van Santé Pour Tous spelen lokale artsen en verpleegkundigen een actieve rol. Ze participeren in de spreekuren, werken mee op de operatiekamer en raken op deze manier snel vertrouwd met een aantal chirurgische technieken. Naast de praktische vorm van onderwijs geven de teamleden, eventueel in samenwerking met de plaatselijke universiteiten, colleges over allerlei chirurgische technieken en de verpleegkundige aspecten van deze operaties. Door deze werkwijze zal op den duur de kwaliteit van de gezondheidszorg door heel Marokko verbeteren.

Patiënten

De patiënten die geopereerd worden door het medisch team van Santé Pour Tous behoren tot de laagste sociaal economische klasse van Marokko. Onze patiënten worden verzameld door onze partnerorganisaties La Société marocaine de chirurgie (SOMACHIR), Waladi Foundation of Les Bonnes Oeuvres du Coeur. Ook komen veel patiënten op eigen initiatief naar ons toe. Wanneer ons medisch team eenmaal in Marokko is wordt een eindselectie gemaakt en een operatieprogramma opgesteld.

Nazorg

De nazorg, voor zover die nodig is, wordt gedaan door de Marokkaanse specialisten zelf. Uiteraard is er ten allen tijde overleg mogelijk tussen onze artsen en de Marokkaanse artsen mochten er complicaties of problemen optreden. De consulten hiervoor zijn gratis, echter de medicijnen en eventuele andere medische benodigdheden worden door Santé Pour Tous gefinancierd. Santé Pour Tous draagt zorg voor een goede medische behandeling van al haar patiënten. Onze patiëntenpopulatie bestaat uit verschillende streken in Marokko. Veel van hen moeten ver reizen om bij het ziekenhuis te komen. Als compensatie voor de gemaakte kosten geven wij alle patiënten een bedrag van 400 Dirham (circa € 40) als reis- en onkostenvergoeding.

Sommige patiënten komen nooit aan de beurt.

De statistieken binnen de Marokkaanse gezondheidszorg zijn schrikbarend. Waar circa 800.000 burgers het moeten zien te overleven met 1 ziekenhuis en 2500 burgers met 1 arts. Een goede gezondheid behoort toe aan iedereen, ongeacht zijn/haar portemonnee. Kijk mee in onderstaande statistieken naar de schrikbarende cijfers binnen de Marokkaanse gezondheidszorg.

1 ziekenhuis per 760.000

Marokko heeft één ziekenhuis per 760.000 inwoners. Dat is minder dan één achtste van het aantal in Nederland. Dit maakt dat men vaak honderden kilometers moet afleggen voor een ziekenhuis. In acht nemend dat een groot deel niet beschikt over een mobiele voertuig.

1 arts per 2.500

In Marokko is er slechts één arts per 2500 inwoners. In Nederland is er één arts op 250 inwoners. Hierdoor zijn niet alleen de wachtlijsten maar ook de prijzen enorm. Met een diepere portemonnee kan men sneller aan een arts komen.

65% van de artsen

Van de weinige artsen die in Marokko actief zijn, heeft 65% zich gevestigd in grote steden als Casablanca of Rabat. Voor de arme mensen op het platteland is medische hulp vaak moeilijk bereikbaar. Daar is de situatie dan ook schrijnend te noemen.

1 ziekenhuisbed per 1.000

Marokko heeft één ziekenhuisbed per 1.000 inwoners beschikbaar, gemiddeld nog minder. In Nederland hebben we circa 3 bedden per 1.000 inwoners beschikbaar en Duitsland maar liefst 6. Het tekort aan beschikbare ziekenhuisbedden resulteert in een moeilijke opname en herstel.

70 doden per 100.000

De maternale sterftecijferratio (MMRatio) is het jaarlijkse aantal vrouwelijke sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen van elke oorzaak die verband houdt met of wordt verergerd door zwangerschap. In Marokko telt dit aantal 70 per 100.000. In Nederland is dit aantal 5 per 100.000.

40% hart- en vaatziektes

Maar liefst 40% van de sterfgevallen in Marokko zijn te wijten aan hart- en vaatziektes. Wereldwijd ligt dit gemiddelde tien procent lager waardoor Marokko met een serieus probleem kampt.

Help ons levens redden