France |
Volg ons via | | | | Contact

Gratis operaties

Ons werk

Operaties

In Marokko blijven veel arme patiënten verstoken van goede zorg. Zij hebben geen geld voor een operatie en een adequaat zorgsysteem bestaat niet. Voor veel van deze mensen betekent dit een leven vol pijn, ongeluk en een sociaal isolement. Het betreft zowel kinderen als volwassenen en in veel gevallen is de situatie schrijnend te noemen. Santé Pour Tous helpt deze mensen door gratis operaties uit te voeren. Zo geven wij deze mensen weer een kans op een menswaardig bestaan.

Opereren en leren

In alle projecten van Santé Pour Tous spelen lokale artsen en verpleegkundigen een actieve rol. Ze participeren in de spreekuren, werken mee op de operatiekamer en raken op deze manier snel vertrouwd met een aantal chirurgische technieken.

Naast de praktische vorm van onderwijs geven de teamleden, eventueel in samenwerking met de plaatselijke universiteit, colleges over allerlei chirurgische technieken en de verpleegkundige aspecten van deze operaties. Door deze werkwijze zal op den duur de kwaliteit van de gezondheidszorg door heel Marokko verbeteren.

Patiënten selectie

De patiënten die geopereerd worden door het medisch team van Santé Pour Tous behoren tot de laagste sociaal economische klasse van Marokko. Onze patiënten worden verzameld door onze partnerorganisaties La Société marocaine de chirurgie (SOMACHIR), Waladi Foundation of Les Bonnes Oeuvres du Coeur. Ook komen veel patiënten op eigen initiatief naar ons toe. Wanneer ons medisch team eenmaal in Marokko is wordt een eindselectie gemaakt en een operatieprogramma opgesteld.

Nazorg

De nazorg, voor zover die nodig is, wordt gedaan door de Marokkaanse specialisten zelf. Uiteraard is er te allen tijde overleg mogelijk tussen onze artsen en de Marokkaanse artsen mochten er complicaties of problemen optreden. De consulten hiervoor zijn gratis, echter de medicijnen en eventuele andere medische benodigdheden worden door Santé Pour Tous gefinancierd. Santé Pour Tous draagt zorg voor een goede medische behandeling van al haar patiënten.

Onze patiëntenpopulatie komt uit verschillende streken in Marokko. Veel van hen moeten ver reizen om bij het ziekenhuis te komen. Als compensatie voor de gemaakte kosten geven wij alle patiënten een bedrag van 400 Dirham (circa € 40) als reis- en onkostenvergoeding.