HELP ONS LEVENS REDDEN!
DONEER NU

Naam*

E-mailadres*

Project

Bedrag €*Kennis

In Marokko vallen gemiddeld tien doden per dag ten gevolge van verkeersongevallen. Het aantal ernstig gewonden ligt in de orde van 98 per dag wat overeenkomt met ruim 35.000 ernstig gewonden per jaar. Dat is niet gering. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, zoals rijden met te hoge snelheden, slechte wegen, voertuigen met onvoldoende bescherming, slecht zichtveld etc. Dat zijn allemaal oorzaken waar wij als stichting niet veel aan kunnen doen. Maar waar Santé Pour Tous wel wat aan kan doen is zorgen dat de verkeersslachtoffers op een adequate manier worden opgevangen in de ziekenhuizen. Hierdoor zullen de overlevingskansen van ongevalpatiënten vergroot worden en zullen de invaliditeitsrisico’s verminderd worden. Op dit moment laat de opvang van traumapatiënten in Marokko te wensen over en ontbreekt het aan level 1  traumacentra* in Marokko.

Kennis overdracht

Stichting Santé Pour Tous wil door het invoeren van een scholingsprogramma de opvang van ongevalpatiënten in Marokko verbeteren. Dit scholingsprogramma zal “Santé Pour Tous Trauma Course” (SPTTC) gaan heten. De twee belangrijkste pijlers waarop de SPTTC gebouwd is, zijn het methodisch werken en vaardigheidstrainingen. Met SPTTC willen wij artsen die verkeersslachtoffers en andere gewonden opvangen, een standaard bieden waarlangs iedere traumapatiënt gescreend wordt op levens bedreigende letsels. Het doel is om op een zo uniform mogelijke en objectieve manier informatie te verzamelen. De relevantie ligt bij het stellen van prioriteiten waarbij een vaste volgorde wordt aangehouden. Hierbij wordt er niet direct gefocussed op ogenschijnlijk ernstige aandoeningen.  Door de invoering van SPTTC in Marokko zullen de overlevingskansen van ongevalpatiënten vergroot worden en zullen de invaliditeitsrisico’s verminderd worden. Daarnaast wil stichting Santé Pour Tous helpen bij de totstandkoming van een level 1 traumacentrum in Marokko.

Het onderwijs wordt ter plaatse en in de taal van de lokale bevolking verzorgd door medische professionals (evt. met tolken). Het is laagdrempelig toegankelijk. In principe toegankelijk voor alle geïnteresseerde artsen, tenzij bij veel opkomst en ruimtegebrek. Naast mondelinge kennisoverdracht wordt er ook geoefend op een fantoom en vindt er begeleiding plaats bij een echte traumaopvang.

* Een level 1 traumacentrum is een traumacentrum dat het hoogste niveau van traumazorg kan leveren.