HELP ONS LEVENS REDDEN!
DONEER NU

Naam*

E-mailadres*

Project

Bedrag €*Kindersterfte

Wij willen niet machteloos toekijken en hebben ons ten doel gesteld de moeder- en kindersterfte in het Marokkaanse Rif-en/of Atlasgebergte te verlagen. Centraal staat hierbij het verbeteren van de huidige praktijkvoering middels onderwijs. Wij willen meisjes en vrouwen, die nu de rol van vroedvrouw vervullen, onderwijzen op het gebied van hygiëne en voeding, het verloop van een zwangerschap en het leren herkennen van dreigende complicaties. Er zal aandacht besteed worden aan noodscenario’s en het begeleiden van de bevalling. De juiste opvang van de pasgeborene is daarbij van essentieel belang.

Kindersterfte reduceren in Marokko

Het verliezen van een kind is een zeer ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Moeders in het hoge Atlas- en Marokkaanse Rifgebergte maken deze verschrikkelijke gebeurtenis nog veel te vaak mee. Maar liefst 20% van de baby’s sterft nog voor het eerste levensjaar. Daarnaast sterft 5% van de vrouwen ten gevolge van complicaties van de zwangerschap of van de bevalling.

Er zijn verschillende oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Door slechte wegen of het niet beschikken over transportmogelijkheden, is de bereikbaarheid van de ziekenhuizen in de steden slecht. De hygiëne- en voedingstoestand laat te wensen over en ook is er een tekort aan medische middelen en gebrek aan medische kennis en vaardigheden.

Kennisuitwisseling is een belangrijk speerpunt binnen onze stichting. Het onderwijs dat wij verstrekken is laagdrempelig toegankelijk en wordt gegeven in de taal van de lokale bevolking. Onze stichting beschikt over medische professionals die de Marokkaanse taal, het berberdialect en het Frans uitstekend beheersen. Wij geloven dat het belangrijk is een vast protocol op te stellen. Met een vast protocol hebben de meisjes en vrouwen een houvast en is de kans dat ze een bepaalde handeling vergeten of een kritieke situatie niet herkennen aanzienlijk kleiner. Naast een theoretisch gedeelte zal er ook een praktisch gedeelte zijn. Bij dit praktische gedeelte zal onder andere begeleiding plaatsvinden bij een echte bevalling.