Kinderhartchirurgie I

Direct na de jaarwisseling in 2017 is een cardio-chirurgisch team naar Casablanca vertrokken voor de ondersteuning van cardio-chirurgen in het Ibn Rochd-ziekenhuis. Een 3-tal kinderen, een baby van drie maanden en een volwassene wachtten op de komst van dr. Koolbergen en zijn team voor de hoogstnoodzakelijke chirurgische ingreep.

Locatie: Ibn rochd ziekenhuis, Casablanca

Missie: kinderhartchirurgie

Vrijwilligers: Dave Koolbergen, Laura Le Noble, Gungor Sahin, Abdelali Bentohami

De aard van de afwijkingen aan het hart en de daarvoor benodigde operatie waren dermate gecompliceerd en tijdrovend, dat de volwassen patiënte, die al maanden op de komst van dr. Koolbergen had gewacht, verplaatst moest worden naar de vrijdagavond. Mede dankzij de inzet van het anesthesie team en de perfusionist, die direct aanboden langer te blijven werken, konden alle patiënten geholpen worden. Bij vertrek op zondag van het team waren alle patiënten inmiddels van de ICU naar de verpleegafdeling overgeplaatst en naar later bleek, hebben zij allen de ingreep goed doorstaan.

Help ons levens redden!