France |
Volg ons via | | | | Contact

Uitgevoerde en geplande medische missies in 2017

Een overzicht van ons werk dit jaar

Ook in 2017 heeft Santé Pour Tous een flink aantal missies gepland en inmiddels ook al uitgevoerd. Direct na de jaarwisseling is een cardio-chirurgisch team naar Casablanca vertrokken voor de ondersteuning van cardio-chirurgen in het Ibn Rochd-ziekenhuis. Een drietal kinderen, een baby van drie maanden en een volwassene wachtten op de komst van dr. Koolbergen en zijn team voor de hoogstnoodzakelijke chirurgische ingreep. De aard van de afwijkingen aan het hart en de daarvoor benodigde operatie waren dermate gecompliceerd en tijdrovend, dat de volwassen patiënte, die al maanden op de komst van dr. Koolbergen had gewacht, verplaatst moest worden naar de vrijdagavond. Mede dankzij de inzet van het anesthesieteam en de perfusionist, die direct aanboden langer te blijven werken, konden alle patiënten geholpen worden. Bij vertrek op zondag van het team waren alle patiënten inmiddels van de intensive care naar de verpleegafdeling overgeplaatst en naar later bleek, hebben zij allen de ingreep goed doorstaan.

In februari ging het vaatchirurgisch team onder leiding van de chirurgen dr. Cancrinus en dr. van Weel in hetzelfde ziekenhuis aan de slag. Inmiddels zijn zij als team zo ingeburgerd, dat zij direct na aankomst aan de slag kunnen gaan zonder tijd te verliezen en zodoende hun beperkte tijd zo goed mogelijk besteden. Het aantal patiënten met diabetesklachten en als gevolg daarvan met ernstige vaatklachten kampt, groeit met de dag. Naast deze groep waarbij de teen, de voet maar zelfs ook het gehele been bedreigd wordt door vaatafsluiting, is er een aantal patiënten, waarvoor de Marokkaanse chirurgen de hulp van de Nederlandse vaatchirurgen inroepen, voor wie anders geen behandeling mogelijk geweest zou zijn. Hierbij valt dan te denken aan gecompliceerde arterioveneuze malformaties (een kluwen in elkaar gegroeide aders en slagaders) en ‘etalagebenen’, die patiënten beperken in hun dagelijkse leven vanwege vaatkrampen bij de minste of geringste loopinspanning.

In april werd in Marrakech een congres gehouden voor de thoraxchirurgen van de Maghreb en Santé Pour Tous was mede-organisateur (donateur) van dit voor deze regio zo belangrijke evenement. Resultaten werden gepresenteerd van verbeterde technieken en grotere overlevings- en genezingskansen door bijvoorbeeld de VATS (video assisted thoracic surgery, kijkoperatie in de borstholte), een techniek die tot voor kort niet in Marokko kon worden toegepast.

Aansluitend aan het congres is met twee van de thoraxchirurgen uit Agadir het ziekenhuis Hassan II aldaar bezocht om te zien waar Santé Pour Tous ondersteuning kan bieden. Dit contact wordt in het najaar verder onderzocht en zo mogelijk op korte termijn zal de eerste missie daar van start kunnen gaan.

Op het gebied van de oogheelkunde is er in Marokko nog veel te doen en in mei streek het cataractteam onder leiding van dr. Henry neer in het El Kortobiziekenhuis in Tanger. Van s morgens vroeg tot in de late uren heeft het team in nauwe samenwerking met de twee daar gevestigde oogartsen in de vijf operatiedagen een totaal van 90 patiënten geopereerd. In de polikliniek werd in de ochtenduren samen met de optometrist eveneens een groot aantal patiënten onderzocht. Gezien de urgentie van deze oogproblematiek zal een tweede missie nog dit najaar worden gepland.

Ook het klompvoetenproject is inmiddels in de noordelijke streken van Marokko bekend en voor het in oktober geplande project in Nador hebben zich al veel patiëntjes gemeld. Het team onder leiding van dr. Saouti is inmiddels kind aan huis in deze regio en de prachtige resultaten zijn zonder meer een impuls om deze missies voort te zetten.

Naast het klompvoetenproject in Nador staat nog een vaatchirurgische missie in Casablanca op het programma in november. De tweede cataractmissie van 2017 moet, zoals reeds vermeld, nog ingepland worden.

Op basis van de donaties kan Santé Pour Tous deze projecten, die voor de bevolking van Marokko van groot belang zijn, blijven uitvoeren en een woord van dank aan alle gulle donateurs mede namens alle geopereerde patiënten is hier dan ook zeker op z’n plaats.


Laat een reactie achter